دانلود نسخه لینوکس پیام رسان نجوا

دانلود نسخه لینوکس

مراحل نصب پیام رسان نجوا نسخه لینوکس

۱. دانلود نسخه لینوکس پیام رسان نجوا.
۲. مجوز فایل را به اجرایی اصلاح کنید.
۲. از طریق ترمینال فایل را اجرا کنید
۲. با استفاده از میانبر ایجاد شده در دسکتاپ نجوا را اجرا کنید