سازمان / شرکت / موسسه
درون سازمانی کوچک متوسط بزرگ بسیار بزرگ
تعدا کاربر بدون محدودیت 10,000 بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت
کاربر همزمان بدون محدودیت 500 1,500 5,000 بیشتر از 5000
نام عمومی ندارد دارد دارد دارد دارد
ابزار مدیریت مجوز ها دارد دارد دارد دارد دارد
ابزار استخراج کاربران
از اکسل و پایگاه داده
دارد دارد دارد دارد دارد
ابزار گروههای عمومی و خصوصی دارد دارد دارد دارد دارد
حساب کاربری مشتریان نجوا ندارد دارد دارد دارد دارد
پشتیبانی تلفنی ندارد ندارد ندارد دارد دارد
هزینه نصب اولیه ندارد 500 هزار تومان 5 میلیون تومان 15 میلیون تومان 50 میلیون تومان
هزینه تمدید سالیانه ندارد 500 هزار تومان 1 میلیون تومان 3 میلیون تومان 10 میلیون تومان


ویژه ها مدارس
هزینه نصب اولیه:
350 هزار تومان
هزینه تمدید سالیانه:
350 هزار تومان
دانشگاه
هزینه نصب اولیه:
1 میلیون تومان
هزینه تمدید سالیانه:
1 میلیون تومان
برای خرید یا دریافت مشاوره درمورد محصولات می توانید با شماره 07136364274 با ما در ارتباط باشید.