راهکارهای نجوا در مدارس

schools
مجموعه ابزار ثبت نمره
یکی از رایج ترین فعالیت های مدارس در طول سال تحصیلی، برگذاری امتحانات و آزمون های مختلف برای ارزیابی وضعیت تحصیلی دانش آموزان است. آزمون ها، عملکرد مدرسه و دانش آموز در سال تحصیلی را نشان می دهند و چه بهتر که والدین بطور سریع و صحیح از این فرایند مطلع شوند. پیام رسان نجوا با استفاده از مجموعه ابزار «ثبت نمره» این امکان را به مدارس و والدین می دهد که در صورت ثبت نمره برای دانش آموزان، والدین سریع و صحیح از نتایج آزمون های فرزندان خود مطلع شوند.

خدماتی که مجموعه ابزارهای ثبت نمره ارائه می دهند به شرح زیر است.
 • تعریف آزمون و ثبت نمره و اعلان خودکار نمره به دانش آموز و والدین
 • ویرایش و حذف آزمون ها
 • مشاهده لیست آزمون های دانش آموز توسط دانش آموز و والدین
 • مشاهده لیست آزمون های دانش آموزان توسط مدیریت
برای اطلاعات بیشتر درباره ابزارها اینجا را کلیک کنید.
مجموعه ابزار حضور و غیاب
یکی از مهمترین مسائلی که مدارس به سرعت به والدین، اطلاع رسانی می شود، عدم حضور دانش آموز یا همان غیبت است. در پیام رسان نجوا، مجموعه ابزارهایی برای حضور و غیاب دانش آموزان ارائه شده است که در صورت غیبت دانش آموز، عدم حضور او به خانواده به سرعت اطلاع رسانی می شود. مجموعه ابزار «حضور و غیاب» این امکان را به خانواده ها می دهد که به جای مراجعه حضوری برای موجه کردن غیبت، از قابلیت پیام رسانی نرم افزار استفاده کرده و غیبت فرزندشان را موجه کنند.

برای اطلاعات بیشتر درباره ابزارها اینجا را کلیک کنید.
مجموعه ابزار امتیازدهی
با استفاده از مجموعه ابزارهای «امتیازدهی» مدرسه می تواند بدون صرف هزینه ای برای چاپ کاغذ به دانش آموزان امتیاز مثبت و منفی اعطا کند. با ثبت هر امتیاز برای دانش آموزان، اطلاع رسانی به صورت خودکار انجام می گیرد و والدین در طی یک اطلاع رسانی سریع و مطمئن از وضعیت تحصیلی و فعالیت های فرزندانشان در مدرسه مطلع می شوند.

خدمات مجموعه ابزار «امتیازدهی» به شرح زیر است.
 • تعریف اعتبار برای مدرسان جهت امتیاز دهی
 • اعطا امتیاز و اعلان خودکار به دانش آموز و والدین
 • کسر امتیاز و اعلان خودکار به دانش آموز و والدین
 • مشاهده لیست امتیازهای مثبت و منفی دانش آموزان توسط مدیریت
 • مشاهده لیست امتیازهای مثبت و منفی دانش آموز توسط دانش آموز و والدین
نحوه ی استفاده از ابزارهای امتیازدهی
 • گام اول
  مدیریت با استفاده از ابزار «لیست اعتبارات» به مدرسان و یا پرسنل اداری مدرسه، اعتبار تخصیص می دهد.
 • گام دوم
  پرسنل مدرسه با استفاده از ابزار «اعطا امتیاز» به دانش آموزان امتیاز تخصیص می دهند. در صورت اعطا امتیاز به یک دانش آموز، به صورت خودکار برای دانش آموز و والدین پیامی ارسال می شود و اطلاع رسانی سریع و صحیح انجام می شود.
برای کسر امتیاز از دانش آموزان نیازی به داشتن اعتبار برای پرسنل مدرسه نیست، آن ها می تواننند با استفاده از ابزار «کسر امتیاز» به دانش آموزان امتیاز منفی بدهند. در صورت کسر امتیاز از دانش آموز، برای والدین و دانش آموز پیامی مبنی بر کسر امتیاز و شرح آن ارسال می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره ابزارها اینجا را کلیک کنید.
ایجاد گروه بر اساس شعبه
معمولا مدیر مدرسه یک گروه برای مدرسه یا به ازاء هر کلاس یک گروه ایجاد می کند و این گروهها در طول دوره یک ساله پل ارتباطی مدرسه و والدین است و البته دارای معایب زیر است:
 • اگر در گروهها همه امکان ارسال مطلب داشته باشند پیامهای مهم و ضروری مدرسه بین پیامهای والدین گم می‌شود.
 • اگر مدیران مدرسه، امکان ارسال پیام را به والدین ندهند، عملا ارتباط ساده والدین با مدرسه را قطع کرده اند.
 • در این سیستم ارتباط دبیران با والدین و یا دانش آموزان آنها قطع است یا اگر گروهها در اختیار معلم ها باشد ارتباط مدیر با والدین قطع می شود.
 • دسته بندی بین پیامها وجود ندارد به عنوان مثال خبر بسیار مهم مدیر، با دیگر پیامها ارزش یکسانی دارد.
 • در صورت تعویض موبایل یا نصب مجدد پیام رسان، تاریخچه پیامها را نگهداری نمی کند(نجوا تاریخچه پیام ها را نگهداری می کند).
 • در پیام رسان ها برای جلوگیری از ازدحام فقط شماره یکی از والدین ثبت می شود یا در پیامک برای کاهش هزینه فقط به یک شماره، پیام ارسال می شود(نجوا یک حساب کاربری به والدین می دهد و آن ها می توانند به صورت همزمان از وضعیت فرزندشان مطلع باشند).
 • در دیگر پیام رسان ها شماره موبایل مدیران، معلمان و والدین در اختیار همه قرار می گیرد(در نجوا نیازی به شماره موبایل نیست و حریم خصوصی کاربران حفظ می شود).
 • در دیگر پیام رسان ها، فقط کسانی می توانند به گروه اضافه شوند که شماره آن ها در موبایل ذخیره شده باشند. در مدارس با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان هر سال نیاز است که تعداد زیادی مخاطب را در موبایلمان ذخیره کنیم(در نجوا نیازی به ذخیره شماره موبایل نیست).
 • در دیگر پیام رسان ها، اگر گروهی ایجاد شود باید به ازاء تک تک اعضاء گروه ،فرایند افزودن عضو صورت بگیرد (در نجوا مدیر یا معلم با انتخاب یک یا چند شعبه، دانش آموزان و یا اولیا آن ها را به صورت خودکار در گروه عضو می کنند).
پرسنل مدرسه با استفاده از ابزار «ایجاد گروه شعبه ای» می توانند یک گروه ایجاد کننده و سپس با افزودن یک یا تعدادی شعبه(کلاس) به گروه، دانش آموزان و یا والدینشان را به عضویت گروه در آورند. ایجاد گروه با استفاده از این روش مزایای زیر را دارد.
 • به ازای هر دانش آموز و یا والدینش نیاز به افزون عضو نیست بلکه تنها با اضافه کردن یک شعبه، فرایند عضویت تمام دانش آموزان و یا والدینشان به طور خودکار انجام می شود.
 • نیازی به نگهداری شماره موبایل دانش آموزان و یا والدینشان در تلفن همراه مدیر مدرسه(ایجاد کننده گروه) نیست.
 • شماره تلفن همراه مدیر مدرسه(ایجاد کننده گروه) در اختیار دانش آموزان و دیگر اعضا گروه نیست، حریم خصوصی تمامی اعضا گروه حفظ می شود.
گروه های شعبه ای دارای تنظیمات زیر است.
 • والدین مجوز ارسال پیام به گروه را دارند.
 • والدین مجوز دریافت پیام از گروه را دارند.
 • والدین مجوز ارسال پیام به شما را دارند.
  والدین شعبه های اضافه شده به گروه می توانند به طور مستقیم و خارج از گروه به شما پیام ارسال کنند و به عکس، در لیست مخاطبین خود می توانید آن ها را مشاهده کنید.
 • دانش آموز مجوز ارسال پیام به گروه را دارد.
 • دانش آموز مجوز دریافت پیام از گروه را دارد.
 • دانش آموز مجوز ارسال پیام به شما را دارد.
  دانش آموزان شعبه های اضافه شده به گروه می توانند به طور مستقیم و خارج از گروه به شما پیام ارسال کنند و به عکس، در لیست مخاطبین خود می توانید آن ها را مشاهده کنید.
برای افزودن و حذف شعبه، ویرایش گروه و دسترسی به مابقی تنظیمات گروه، در لیست گفتگو های خود، گروه را انتخاب کرده و سپس با فشردن دکمه «بیشتر» به امکانات و تنظیمات گروه دسترسی دارید.

برای اطلاعات بیشتر درباره ابزارها اینجا را کلیک کنید.
راه کار نجوا برای کاهش هزینه های مدرسه چیست؟
 • هزینه ی پیامک
  مدرسه هر سال برای اطلاع رسانی به دانش آموزان، معلمان و اولیا از پیامک استفاده می کند، استفاده از پیامک معایب زیر را دارد:
  • هر پیامک هزینه دارد.
  • هر پیامک شامل تعداد محدودی کاراکتر(حرف) است، بنابراین اکثر اوقات یک اطلاعیه یا پیام از سمت مدرسه شامل چند پیامک می شود که این موضوع خود نیز باعث افزایش هزینه می شود.
  • با توجه به غیر فعال نمودن پیامک های تبلیغاتی توسط دانش آموزان، معلمان و اولیا بسیاری از افراد پیام هایی از این نوع را هرگز دریافت نمی کنند.
  معایب فوق باعث می شوند که استفاده از پیامک برای مدرسه هزینه بر و محدود کننده باشد. با استفاده از پیام رسان نجوا، مدرسه می تواند سالانه هر تعداد پیام با تعداد نا محدودی از کاراکتر(حرف ) ارسال کند و حتی امکان ارسال پیام هایی از نوع ویدئو، تصویر و فایل صوتی وجود دارد.
 • هزینه ی کاغذ
  یکی از هزینه های رایج در مدرسه ها، هزینه ی کاغد است که معمولا صرف موارد زیر می شود:
  • اطلاعیه ها که در تابلو اعلانات مدرسه قرار می گیرد.
  • نمونه سوالات و جزوه های درسی که به دانش آموزان داده می شود.
  • کارت دعوت جلسات اولیا و مربیان
  • برنامه کلاسی دانش آموزان
  • برنامه امتحانات دانش آموزان
  تمام موارد فوق می تواند در قالب فایل آماده شود و سپس از طریق نجوا به دانش آموزان و والدینشان ارسال گردد. علاوه بر کاهش هزینه ها، استفاده از نجوا در موارد فوف مزایای دیگری نیز دارد که به شرح زیر هستند:
 • اطلاعیه ها که در تابلو اعلانات مدرسه قرار می گیرد.
  زمانیکه اطلاعیه ها از طریق نجوا برای دانش آموزان ارسال می گردد، هیچ نگرانی درباره ی تاخیر در اطلاع رسانی وجود ندارد. در صورتیکه وقتی اطلاعیه به صورت کاغذ در برد مدرسه قرار می گیرد، نمی توان مطمئن بود که تمام دانش آموزان در یک زمان مشخی آن را ببینند.
 • نمونه سوالات و جزوه های درسی که به دانش آموزان داده می شود.
  ارسال نمونه سوالات و جزوه های درسی از طریق نجوا این مزیت را دارد که هیچ گاه مفقود نمی شوند و همیشه در پایگاه داده نجوا برای دانلود مجدد دانش آموزان موجود است.
 • کارت دعوت جلسات اولیا و مربیان
  معمولا کارت دعوت جلسه اولیا و مربیان توسط دانش آموزان به والدینشان ارسال می شود که ممکن است به هر دلیلی به دست والدین نرسد. اگر کارت دعوت به جلسه اولیا و مربیان از طریق نجوا برای والدین ارسال شود ، هیچ نگرانی درباره عدم تحویل توسط اولیا نیست.
چگونه نجوا باعث آگاهی بیشتر و سریعتر والدین از روند و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان می شود؟
 • دسترسی والدین به نتایج آزمونها و نمرات آنها
  با استفاده از پیام رسان نجوا، معلمان می توانند تاریخ امتحانات مربوط به هر درس و نمراتشان را به والدین اطلاع رسانی کنند.
 • اطلاع رسانی درباره تکالیف روزانه
  با استفاده از پیام رسان نجوا، والدین می توانند از تکالیف روزانه فرزندانشان مطلع شوند.
پیام رسان نجوا می تواند با اطلاع رسانی سریع به والدین باعث شود تا آنها نظارت کامل و به موقعی نسبت به وضعیت فرزندانشان در مدرسه داشته باشند.
یکی از معایب پیام رسان های موجود برای استفاده در مدرسه ها، عدم مدیریت و نظارت بر کاربران است، آیا پیام رسان نجوا، راه کاری برای حل این مشکل دارد؟
یکی از مشکلات پیام رسان های موجود برای استفاده در مدرسه ها و دیگر سازمان ها، عدم مدیریت و نظارت بر کاربران است. پیام رسان نجوا با توجه به نوع خود که سازمانی است، سعی کرده که این مشکل را به بهترین شکل حل کند. یکی از مزایای نجوا، مدیریت جامع و کامل کاربران سازمان است. در پیام رسان نجوا، فقط کاربرانی که نام کاربری شان توسط مدرسه تایید شده باشد، امکان ورود به پیام رسان نجوا در سازمان را دارند، بنابراین نجوا از ورود افراد احراز هویت نشده جلوگیری می کند.
در پیام رسان نجوا ،مجموعه ابزاری به نام «مدیریت کاربران» طراحی شده است که خدمات زیر را به مدیران در مدرسه ارائه می دهد:
 • ایجاد کاربر
  با استفاده از این ابزار، مدیر می تواند یک کاربر جدید ایجاد کند، بطوریکه این کاربر اجازه ورورد به نجوا را دارد.
 • ویرایش کاربر
  این ابزار امکان ویرایش اطلاعات کاربری مثل نام، نام خانوادگی و نام کاربری را برای مدیر فراهم می کند.
 • تغییر وضعیت کاربر
  کاربر دارای دو وضعیت فعال و غیر فعال است. در صورت فعال بودن، کاربر امکان ورود به نجوا، ارسال و دریافت پیام را دارد و در صورت غیر فعال بودن، به عنوان یک کاربر احراز هویت نشده است. وقتی کاربری ایجاد می شود، به صورت پیش فرض دارای وضعیت فعال است.
 • تغییر کلمه عبور
  با استفاده از این ابزار، مدیر می تواند کلمه عبور کاربر به نجوا را تغییر دهد
 • تنظیمات ارسال پیام
  تنظیمات ارسال پیام شامل موارد زیر است:
  • اندازه پیام
  • نوع پیام(متن، عکس، ویدئو و مستندات)
  • تعداد پیام
  پیام رسان نجوا این امکان را به مدیران می دهد که تنظیمات فوق را برای هر کاربر مشخص کنند. بطور مثال می توانند مشخص کنند که کاربری فقط امکان ارسال پیام از نوع متنی را داشته باشد.
 • اعطا مجوز
  با استفاده از این ابزار می توان مجوز ارسال و دریافت پیام، به یک کاربر اعطا کرد. در نجوا مدیر می تواند تععین کندکه کاربر مجوز ارسال و دریافت پیام به چه کاربران و گروه هایی را داشته باشد.
 • لغو مجوز
  این ابزار لیستی از تمام مجوزهای ارسال و دریافت پیام یک کاربر را ارائه می دهد و به مدیر این امکان را می دهد که هر مجوزی را لغو کند.
 • اعطا و لغو مجوز ابزارها
  نجوا این امکان را به مدیران می دهد که مشخص کنند هر کاربر مجوز اجرای چه ابزارهایی را داشته باشد. بطور مثال ابزار«تغییر عکس کاربری» یکی از ساده ترین ابزارها موجود در نجوا است، همانطور که از اسم این ابزار مشخص است با استفاده از آن هر کاربر می تواند عکس پروفایل خود را تغییر دهد. بعضی از سازمان ها، گاهی اوقات ترجیح می دهند کاربران نتوانند عکس پروفایل را تغییر دهند و خود مدرسه یا سازمان عکس پرسنلی هر کاربر که در پایگاه داده مدرسه موجود است را به عنوان عکس پروفایل در نظر می گیرند. با استفاده از این ابزار می توان مدیریت دقیقی را بر دسترسی کاربران به ابزارها اعمال کرد.
برای اطلاعات بیشتر درباره ابزارها اینجا را کلیک کنید.