ورود به نجوا

پس از نصب نجوا برای استفاده از آن باید وارد«login» شوید. برای ورود به نجوا باید از طریق صفحه «ورود» اقدام کنید.
اطلاعات ضروری که در صفحه «ورود» باید وارد کنید:
  • نام سازمان

    شناسه سازمان که از طریق سازمان به شما اعلان می شود.
  • نام کاربری

    شناسه ای منحصر بفرد که از طرق سازمان برای هر کاربر در نظر گرفته می شود. شناسه کاربری توسط کاربر قابل تغییر نیست.
  • کلمه عبور

    کلمه عبور برای ورود به نجوا. کلمه عبور برای اولین بار توسط سازمان تعریف می شود ولی کاربر بعد از اولین ورود به نجوا می تواند از طریق ابزار «تغییر کلمه عبور» آن را تغییر دهد.

دسترسی به منو «ورود» در اندروید